صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: کارگزاری بهمن کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: j jj 14,728,958,114
ضامن نقد شوندگی دوم: j jj
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: جواد رادفر , ,سحر برقرار جهرمی ,نفیسه آقامیری 3,801
حسابرس: موسسه حسابرسی دش و همکاران
تعداد واحدهای باقی مانده: 46,199 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,915,354
تاریخ آغاز فعالیت: 1389/01/30 سهامی بدون ضامن نقد شوندگی قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,875,022
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/31 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,875,022
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود