صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ حذف رکن ضامن نقد شوندگی تغییرات امیدنامه
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ تغییر هزینه ارکان - مجمع ۰۳-۰۵-۱۳۹۵ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۴/۰۷/۰۷ تغییر هزینه ارکان-مجمع ۲۴-۰۶-۱۳۹۴ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ مجمع ۲۸-۱۰-۱۳۹۳-امکان سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری غیراز اوراق بهادار تغییرات امیدنامه
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ اجازه انجام معاملات قراردادهای آتی سهام به صندوقها-تغییر در امیدنامه تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ تغییر هزینه ارکان-مجمع ۱۰-۱۲-۱۳۹۲ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ تغییر هزینه ارکان وتغییر آدرس-مجمع ۲۸-۰۲-۱۳۹۲ تغییرات امیدنامه