صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
News
دسته بندی اخبار صندوق
عنوان خبر انحلال صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه بهمن
منبع -
مقدمه به اطلاع کلیه سرمایه¬گذاران محترم صندوق سرمایه¬گذاری مشترک گنجینه بهمن می¬رساند: با توجه به پایان دوره فعالیت صندوق در تاریخ 31/06/1396 و عدم موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه 122/25941 مورخ 1396/07/03 با تمدید دوره فعالیت، صندوق فوق منحل و با کلیه دارندگان واحدهای سرمایه¬¬گذاری عادی ...
متن خبر
پیوست