صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ (۴.۲۴) ۱.۱۴ (۱۰۰) ۶,۲۴۵.۵۷
۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۰.۰۱ (۲.۵۴) ۲.۱۷ (۹۹.۹۹)
۳ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ ۰.۰۱ ۰.۱۸ ۲.۲ ۹۴.۶۸
۴ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰
۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰
۶ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ ۰.۰۱ (۱.۹۴) ۲.۲ (۹۹.۹۲)
۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۰.۰۱ (۱.۴۳) ۲.۲ (۹۹.۴۸)
۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۰.۰۱ ۲.۷۸ ۲.۲ ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳
۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ ۰.۰۱ ۲.۴۳ ۲.۲ ۶۴۲,۵۶۲.۶۶
۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ ۰.۰۱ ۰.۴۹ ۲.۲ ۴۸۵.۷۳
۱۱ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۰.۰۱ ۰ ۲.۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۳ ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۰ ۲.۲۲ (۰.۱۲) ۳۰۶,۸۰۱.۹۲
۱۴ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ ۰ ۱.۸۹ (۰.۱۲) ۹۱,۱۷۹.۸۹
۱۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ ۰ ۲.۰۳ (۰.۱۲) ۱۵۳,۹۷۲.۳۵
۱۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ ۰ ۳.۳۳ (۰.۱۲) ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶
۱۷ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰
۲۰ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۲) ۰