صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگزاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق گنجینه بهمن دانلود
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق گنجینه بهمن دانلود