صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه بهمن
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۰۸۹
دارندگان واحدهای ممتاز


رديف نام تعداد
1 کارگزاری بهمن 990
2 داد و ستد آریا (سهام عام) 10